Jogos Escolares:Pio XI goleia o Josué Montello na estreia do Futsal

'